J-Point

Address J-Point: Moscow, Kutuzovskiy prospect, 48 - «Vremena Goda» Galleries , 2 floor